BİLECİK TBMM GÜNDEMİNDE

BİLECİK TBMM GÜNDEMİNDE

HÜKÜMETİ TOPA TUTTUCHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Bilecik’in sorunlarını gündeme getirirken sert...

A+A-

HÜKÜMETİ TOPA TUTTU
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Bilecik’in sorunlarını gündeme getirirken sert bir şekilde hükümete yüklendi. Sorunları tek tek sıralayan Tüzün, son dönemde Bilecik’e Başbakan’ın yanı sıra 7 bakan ve 4 bakan yardımcısının geldiğini ancak hiç birinin temel atma ya da açılış törenine katılmadığını vurgulayarak, “Bakanların görevi plaket almak mıdır” diye sordu.
Şeyh Ebebali’nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünü diline dolayan iktidarın insanı yaşatmadığı gibi devleti de yaşatmadığını, Bilecik’e hak ettiği desteği vermediğini belirten Tüzün, Vali Süleyman Elban’ın çok kısa sürede Ağrı’ya atanmasını da eleştirdi.
Oturumu yöneten AK Partili Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın “Bu kürsüler sizi özlemişti” diyerek kürsüye davet ettiği Tüzün’ün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı gündem dışı Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:
“Bugün, kuruluşun ve kurtuluşun merkezi olan Bilecik ilimizin sorunlarına değinmek için gündem dışı söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
EDEBALİ’NİN SÖZÜ
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Bilecek ilimiz, taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek olan bir kent. Böylesine bir kentin tarihî ve kültürel özellikleriyle birlikte ön plana çıkması, özellikle AKP iktidarının on beş yıldır Hükûmette bulunup da Şeyh Edebali'nin sözünü, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünün şiar edilmesiyle birlikte devletin ve cumhuriyetin kurulduğu bu kutsal topraklara yeterince ilgi göstermediğini, yeterince destek vermediğini de tüm Bilecik halkı olarak bizler biliyoruz. Bu sorunları da burada gündeme getirmenin, bölgenin bir milletvekili olarak, benim görevim olduğunu düşünüyorum.
'9 AYDA VALİ Mİ DEĞİŞİR?'
Değerli arkadaşlar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." felsefesini ortaya koyan iktidarınız, maalesef, insanı da yaşatmıyor, devleti de yaşatma noktasında gerekli desteği vermiyor. Bugüne kadar, bölgemizde yapılması gereken hizmetler noktasında vermiş olduğumuz kanun teklifleri kabul edilmiyor iktidarınız tarafınızdan ve Meclis grubu tarafından. Özellikle, kuruluşun ve kurtuluşun merkezi dediğimiz Bozüyük Metristepe'mizde millî park yapılması noktasında vermiş olduğumuz kanun teklifi, bugüne kadar defalarca gündeme getirmemize rağmen kabul edilmedi. Yine, Bilecik'e atanan vali ve kaymakamların Bilecik'e hizmet edebilmesi noktasında, istişare ettiğimizde, açıkça ifade etmem gerekiyor ki devleti iyi tanıyan, bürokrasiyi bilen ve hizmet noktasında her zaman yanımızda olduğunu düşündüğümüz ve dünyaya gelecek çocuğun bile dokuz ay on gün süreli olduğunu bildiğimiz hâlde, bir ile atanan valinin dokuz ay süreyle görev yapıp görevden alınmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü bir vali Hükûmetiniz tarafından, iktidarınız tarafından atanıyorsa onun hizmetlerini takip etmek, kontrol etmek göreviniz. Ancak validen memnuniyetsizliğiniz varsa merkeze alırsınız ama dokuz ay süreyle bir ilde görev yapan bir valiyi, dokuz ay sonra görevden almanın, bir başka ile vali atamanın doğru olmadığını bir kez daha söylemek istiyorum.
'NİYE GÜMRÜK YOK?'
Değerli arkadaşlar, Bilecik'imizin sayamayacağımız kadar çok sorunu var ancak Bilecik, aynı zamanda tarihî ve kültürel özelliğiyle birlikte bir sanayi kenti. Organize sanayi bölgeleri, 186 tane fabrikası, 20 binin üzerinde çalışanı var ve maalesef, yine iktidarınız döneminde Türkiye'deki vergi rekortmenlerinin arasında ilk 100'e giren 10'dan fazla firmamız var. Hemen yanı başımızdaki Bolu iline, 200 milyon dolarlık ihracat yapan bir ile gümrük müdürlüğü kuruyorsunuz ama 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ildeki sanayi kuruluşlarının işini görmek üzere gümrük müdürlüğü kurmuyorsunuz.
'ÖNERGELERE NİYE CEVAP VERMİYORSUNUZ'
Yine, bugüne kadar vermiş olduğumuz kanun tekliflerini kabul etmiyorsunuz. Bölgemizle ilgili vermiş olduğumuz yazılı soru önergelerine, İçtüzük'te yazılı olmasına rağmen, bir bakanın on beş gün içerisinde cevap vermesi ve otuz gün geciktirerek kırk beş gün içerisinde yazılı soruya cevap vermesi gerektiği hâlde, maalesef, bakanlarınız… Bugün bir tanesi var ama çoğu hiçbir zaman olmuyor; dün de maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü görüşülürken burada hiçbir bakan yoktu. Bakanları Meclis Başkanlık Divanına ve Meclisin parlamenterlerine şikâyet ettiğimi bir kez daha ifade ediyorum ve Bilecik'le ilgili vermiş olduğumuz soru önergelerine de cevap vermediklerini biliyorum.
YENİŞEHİR YOLU
Sevgili arkadaşlar, yine, sizin bir sloganınız vardır "bitmeyen aşk", Bilecik-Bursa yolunun on beş yıllık iktidarınızda bitmediğini Bilecik halkı da biliyor, bizler de biliyoruz. Bilecik'in en önemli sorunlarından bir tanesinin hastane sorunu olduğunu biliyoruz.
'BAKANLARIN GÖREVİ PLAKET ALMAK MI?'
Son birkaç ay içerisinde 7 bakan, 4 bakan yardımcısı, yetmedi, Başbakan Bilecik'e geldi ama hiçbiri, temel atma töreninde bulunmadı, hiçbiri, açılış töreninde bulunmadı. Bakanın görevi, bir kente gelip cirit atmak değildir. Valiyi ziyaret, belediyeyi ziyaret, partisini ziyaret edip plaket almak, plaket vermek değildir.
Bakan, hangi ile giderse gitsin, Başbakan, hangi ile giderse gitsin o ile, o seçim bölgesine hizmet götürmek zorundadır. Bir bakanın, tüm imkânlarını kullanarak bir ile gidip valiyi ziyaret edip, belediye başkanını ziyaret edip veya siyasi partisini ziyaret edip plaket almak, plaket vermek görevi değildir. Bugüne kadar, son birkaç ay içerisinde 7 bakan, Başbakan, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanı danışmanları gelmesine rağmen -Bilecik'ten plaket aldılar, plaket verdiler- Bilecik halkına gerekli özveriyi, gerekli yatırımı, gerekli katkıyı yapmadıklarını Genel Kurulda haykırarak bir kez daha ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

ELDEMİR'DEN TÜZÜN'E CEVAP
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün hükümeti hedef alan eleştirilerine cevap verdi. 
CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak ilimiz sorunları üzerinden iktidara yönelik eleştirilerine yine TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak cevap veren AK Partili Halil Eldemir,"Bu ziyaretlere kendisi de destek verirse, teşrif ederse bakanlarımızın Bilecik için yaptıklarını hep birlikte görmüş oluruz" dedi.
AK Parti Milletvekili Halil Eldemir konuşmasında şunları kaydetti:
"Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugünkü birleşimin başında, gündem dışı konuşmalarda Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün burada bir konuşma yaptı. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum Bilecik'i gündeme taşıdığı için ancak bir hususta da bir düzeltme yapma ihtiyacı hissettim. O konuda da birkaç cümle bir şeyler söylemek isterim.
Bilecik ilimize yapılan bakan ziyaretleri bir protokol ziyareti değildir. Eğer biz bu şekilde bir değerlendirmede bulunmuş olursak bir yanlışlık ve bir haksızlık yapmış oluruz. Yaklaşık olarak son bir yıl içerisinde gelen 7 tane bakanımızın her biri, bakanlığının Bilecik'le alakalı yatırımlarıyla alakalı konuları yakinen takip etmişlerdir. Orman ve Su İşleri Bakanımız Bilecik'e geldiğinde, gerek Devlet Su İşleri gerek Millî Parklar gerek Orman Genel Müdürlüğü gerek Meteoroloji Müdürlüğü bunlarla alakalı koordinasyon görevlerini, koordinasyon toplantılarını yapmış ve yatırımları değerlendirmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız geldiği zaman, Bilecik'te devam eden kara yolları yatırımı ve özellikle hemşehrilerimizin beklediği yatırımlarla alakalı konuları da takip etmiştir. Bilecik bu konuda, şu anda, kara yolları yatırımları anlamında bir şantiye hâlindedir. Burada da Söğüt-Bozüyük arasındaki yolumuzun da müjdesini vermiştir. Bilecik'i Bursa'ya bağlayan Yenişehir yolumuzda da sayın milletvekilimizin ifade ettiği gibi, uzunca bir mahkeme süreci yaşanmıştır ancak şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.
Sağlık Bakanlığı yatırımlarında da Bilecik Devlet Hastanemizin temeli atılmıştır. Bilecik Devlet Hastanemiz de tüm hızıyla devam ediyor. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Önümüzde şu anda da Bozüyük devlet hastanemizin de uygulama projeleri yapılmaktadır. 
Ben eğer Mecliste yasama faaliyetlerimiz devam etmiyorsa bakanlarımızın bu konulardaki Bilecik ziyaretlerinin ve konularıyla ilgili toplantılarının hepsine katılmaya gayret ediyorum, bundan sonra da katılmaya çalışacağım. Ümit ediyorum, sayın vekilimizin de vakti müsait olursa, bu ziyaretlere kendisi de destek verirse, teşrif ederse bakanlarımızın Bilecik için yaptıklarını hep birlikte görmüş oluruz."

 


Bu haber toplam 2269 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.