TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ2007/111 TLMT.TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri...

A+A-

T.C.

BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ

2007/111 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Taşınmaz Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Yeni Mahalle,Yaftı mevkii, 632 ada, 109 nolu parselolup yüzölçümünün tamamı 185.076,00 m2 dir. Taşınmaza ait tapu bilgilerine göre ana taşınmaz niteliği Fabrika Binası, Ek ve Yardımcı Tesisleriolarak borçlu Şirket adına Tam hisse paylı taşınmazdır. Satışına karar verilen taşınmazın, kesin olarak verilen Bozüyük İcra Hukuk mahkemesinin 2016/50 Esas, 2017/55 Karar sayılı 29/09/2017 tarihli ilamına istinaden alınan 20/02/2017 tarihli bilirkişi raporu ve 12/06/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre;

A.1 – TAŞINMAZIN YERİ, MEVKİİ, CİNSİ VE YÜZÖLÇÜMÜ: Taşınmaz, Bilecik İli Bozüyük İlçesine bağlı Yeni Mahalle, Yaftı mevkii, 632 ada, 109 nolu parselde bulunup, yüzölçümünün tamamı 185.076,00 m2 dir. Taşınmaza ait tapu bilgilerine göre ana taşınmaz niteliği “Fabrika Binası Ek ve Yardımcı Tesisleri”olarak borçlu şirket adına “Tam” hisse paylıdır. Taşınmazın ön cephede emniyet çitli duvar ile ana yol cephesinden ayrılmış ve girişte Tak ve otomatik raylı araç kapısı bulunan taşınmaz üzerinde; 1- Tak ve Güvenlik Binası, 2-Mamul Deposu, 3- Kâğıt Ürünleri (Yükleme Rampası), 4-Ana Üretim İşletme Binası, 5- Mekanik Atölye, 6- Kantar Binası, 7- Trafo Yapısı, 8- İnşaat Bakım, 9- Jeneratör Yapıları, 10- Kompresör Dairesi, 11- Firit Fırın ve Depolar, 12- Konveyör Bant ve Binası, 13- Hammadde Baksları, 14- Kâğıt Deposu, 15- Hurda Makine Deposu, 16- Kazan Dairesi, 17- Su ve Yağ Tankları ile Terfi İstasyonu, 18- LPG Alanı, 19- Malzeme Ambarı, 20- AR-GE Binası, 21- İdari Bina ile Betonarme Perde Duvarlar, 22- Stok Sahası, Asfalt ve Stabilize Yollar, Ön Cephe Emniyet Çiti, Kafes Telli Himaye Çiti ve Çevre Düzenlemesi kalemlerinin bulunduğu görülmüştür.

A.2 – DEĞERLENDİRME TARİHİ VE YÖNTEMİ: Taşınmazın tapu kaydında yapılan incelemelerde, “Teferruat Bilgileri” kısmında yer alan makine teçhizatlarının 1983 yılından itibaren alındığı görüldüğünden tesisin 1983 yılında inşa edildiği düşünülerek yapıların genel itibari ile 31 - 40 yaşında olduğu, ancak; tesisisin uzun süredir kullanılmadığı, bakımsız ve ciddi onarım ihtiyaçları olduğu görülmüştür.

A.3 – TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPILARIN İNCELENMESİ: Bahse konu tesisin kısmen Bozüyük Sanayi Alanında kısmen yol ve kısmen de park alanında kalan 632 ada 109 nolu parselde bulunduğu tespit edilmiştir. Parselin ara parsel niteliğinde, kuzey-batı ve güney-doğu istikametinde uzandığı, güney cephesinde Bursa-Eskişehir bölünmüş yolu bulunduğu anlaşılmaktadır. Tesisin keşif tarihi itibari ile aktif olarak çalışmadığı, faal durumda olmadığı görülmüştür. Taşınmazı ait yapıların teknik özellikleri ile ilgili tespitler ve bilgiler ayrıntılı olarak incelenmiş ve değer tespiti yapılmıştır.Tak ve Güvenlik (Danışma) Binası: Tesisin Eskişehir – Bursa bölünmüş anayolu cephesinde, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan, giriş ve çıkışın ayrı olarak kontrol edildiği iki adet bekçi kulübeli, demir doğramadan imal çift kanatlı otomatik raylı kapı ile hem dava konusu 109 nolu parsele hem de 110 nolu komşu parselde kurulu bulunan Toprak kâğıt fabrikasına geçişin sağlandığı ve yaklaşık 180,00 m2 oturum alanına sahip “Tak ve Güvenlik Binası” olarak kullanılan yapıdır. Bahse konu alanda yer alan Tak yapısı betonarme perdeler ile girişe hem görsellik kazandırılmış hem de sağ ve sol kanattaki sundurmaların ana taşıyıcı sistemi oluşturulmuştur. Bu perdelere aplikeli araç giriş ve çıkışının üzerinde yer alan çelik konstrüksiyondan imal sundurma yapısının tavanı ahşap kaplamadır. Tak yapısı altında yer alan betonarme karkas yapı sınıfında, ısıcamlı alüminyum kapı ve pencere doğramaları olan, iç cephe zemini ve iç cephe duvarları komple karo seramik döşeli, iç cephede kontrol odasının duvarlarının bir kısmı sıvalı boyalı olan, teras çatılı, dış cephesi komple mermer kaplı, giriş ve çıkışta olmak üzere toplamda iki adet olan bekçi kulübesi yer almaktadır. Bahse konu bekçi kulübelerinin ısıtmasının soba ve elektrik sobası ile sağlandığı, bir adet kontrol odası, bir adet mutfak ve bir adet hol olmak üzere toplamda 3 ayrı bölümden oluştuğu ve betonarme - çelik karkas yapı sınıfında yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede Tak yapısının yüksek perdelerinin dış sıvalarında ve boyalarında yer yer dökülmelerin olduğu ancak bekçi kulübelerinin içerisinde halen bekçilerin bulunduğu ve kullanıldığı tespit edilmiştir.Mamul Deposu: Tesise girildiğinde güvenlik binasının doğusunda (sağ cephesinde) bulunan kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan, ayrık nizamda inşa edilmiş, tesisin Bursa-Eskişehir anayoluna cepheli kısmında yer alan ve yaklaşık 2620,00 m2 oturum alanına sahip “Mamul Depo” olarak kullanılan yapıdır.Mamul depo, betonarme temel üzeri ana taşıyıcısı çelik konstrüksiyon olan çift makaslı (çift açıklıklı) ve tek katlı çelik karkas bir yapıdır. Yapının mahya yüksekliği yaklaşık 10 mt.dir. Yapının duvarlarının bir kısmı betonarme perde duvar, bir kısmı ise tuğla duvar olup, iç ve dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Mamul deponun zemini dökme mozaik beton, çatı örtüsü oluklu atermit kaplı, pencereleri demir doğrama tek cam, dış kapısı büyük araç giriş-çıkışına uygun demir doğrama olup tüm demir yüzeyler yağlı boyalıdır.Mamul depo içerisinde ayrıca bölünmüş yaklaşık 160,00 m2 oturum alanına sahip, iki katlı bir ilave depo bulunmakta olup, bu deponun alt katı betonarme, üst katı ise çelik yapı sınıfında ve duvarları gazbeton tuğla bloklar ile oluşturulmuştur. Yükleme Rampası: Mamul Deponun güneydoğusunda, Mamul Depo ile Ana İşletme Üretim Binası arasında bulunan, Ana İşletme Üretim Binası ile bitişik konumda inşa edilmiş ve tesisin Bursa-Eskişehir anayoluna cepheli kısmında yer alan ve yaklaşık 1180,00 m2 oturum alanına sahip “Yükleme Rampası” olarak kullanılan yapıdır. – Ana Üretim İşletme Binası: Yükleme rampasına bitişik konumda yer alan, tesisin Bursa-Eskişehir anayoluna cepheli bölgesinde bulunan, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan, betonarme temel üzerine ana taşıyıcısı çelik konstrüksiyondan imal çok parçalı bir yapı özelliği taşıyan, içerisinde kısmen bölünmüş alanları kapsayan, çeşitli yükseklikte çatı mahya bölümlerinden oluşmuş, tek katlı ve yaklaşık 38150,00 m2 oturum alanına sahip “Ana Üretim İşletme Binası” olarak kullanılan yapı bulunmaktadır.Yapının taşıyıcı kolonları çelik konstrüksiyondan imal olup çeşitli ebatlarda ve yüksekliklerde bulunmaktadır. Yapı 8 tam bir yarım makaslı (8,5 açıklıklı) ve tek katlı çelik karkas bir yapıdır. Yapının çatı örtüsü kısmen atermit kaplama olup, kısmen de trapez alüminyum arası camyünü kaplama ile oluşturulmuştur. Kapı ve pencere doğramaları diğer yapılarda da olduğu gibi demir doğramdan imal, zemini dökme mozaik betondur. Yapının iç ve dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Yapının iç cephesinde bölünmüş bağımsız alanlar mevcuttur. Bu bölümler ana hatları ile; Paketleme Bölümü, 3.Pişirim Bölümü, D.K. Fırınlar, D.K. Sırlama, Y.K. Fırınlar, Y.K. Sırlama, D.K. Presler ve Y.K. Presler dir.Yapının tamamı uzun yıllar kulanıllmadığı, bu sebeple de yapının birçok kısmında hasar, çatı örtüsünde kopmalar, kapı ve pencere doğramalarında tahribatlar gözlemlenmiştir. Yapı genel itibari ile taşıyıcı sistemi sorunsuz gözükse de çatı ve zemin onarımı, içerisindeki yapıların onarımı v.b. kalemler sebebiyle ciddi maliyetleri bulan bakım onarım kalemleri oluşacağı kanaatine varılmıştır. Yapı 3.cü pişirim ünitesi kısmından komşu olduğu 38 nolu parsele tecavüzlüdür. Mekanik Atölye: Ana Üretim İşletme Binasının güneydoğusunda yer alan, tesisin Bursa-Eskişehir ana yoluna cepheli kısmında bulunan, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan ve yaklaşık 1035,00 m2 oturum alanına sahip “Mekanik Atölye” olarak kullanılan yapıdır.Mekanik Atölye, betonarme temel üzeri ana taşıyıcısı çelik konstrüksiyon olan tek makaslı (tek açıklıklı) ve tek katlı, ayrık nizamda inşa edilmiş çelik karkas bir yapıdır. Yapının mahya yüksekliği yaklaşık 8 mt. olup, çatısı parapet bulunan gizli dereli çatı olarak imal edilmiştir. Yapının iç ve dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapının zemini dökme mozaik beton, çatı örtüsü oluklu atermit kaplı, pencereleri demir doğrama tek cam, dış kapısı büyük araç giriş-çıkışına uygun demir doğrama olup tüm demir yüzeyler yağlı boyalıdır. Ayrıca yapı içerisinde kısa kenarı boyunca uzanan asma bir kat bulunmakta olup, idari ve ofis büroları olarak planlandığı düşünülmektedir. Kantar Binası:Ana Üretim İşletme Binası ve Mekanik Atölyenin güneydoğusunda yer alan, tesisin Bursa-Eskişehir ana yoluna cepheli kısmında bulunan, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan ve yaklaşık 285,00 m2 oturum alanına sahip “Kantar Binası” olarak kullanılan yapıdır.Kantar binası yapı sınıfı yığma kagir olarak ayrık nizamda inşa edilmiştir. Yapının çatısı ahşap oturtma çatı, çatı örtüsü atermit, zemini komple karo fayans döşeli, tavan kontrplak kaplı, iç ve dış duvarları sıvalı boyalı ve kapı pencere doğramaları demir doğramadan imal olup, bazı pencere doğramaları sökülmüştür. Trafo Yapısı: Mekanik atölye ile Firit Fırının arasında, Mekanik Atölyenin kuzeyinde bulunan ayrık nizam olarak inşa edilmiş, iki katlı, yapı sınıfı betonarme karkas, duvarları tuğla dolgu duvar ve yaklaşık 270,00 m2 oturum alanına sahip tip “Trafo Yapısı” olarak kullanılan yapıdır. Yapının çatısı betonarme çatı, çatı örtüsü kiremit, tabanları dökme mozaik, iç ve dış cephesi sıvalı ve boyalı, kapı pencere doğramaları demir doğrama olup, tüm demir aksam yağlı boyalıdır. İnşaat Bakım: Mekanik atölyenin kuzeydoğusunda, Trafo binasının güneyinde yer alan, ayrık nizam tek katlı betonarme karkas yapı sınıfında inşa edilmiş ve yaklaşık 85,00 m2 oturum alanına sahip “İnşaat Bakım” olarak kullanılan yapıdır.Yapının çatısı betonarme çatı, çatı örtüsü marsilya tipi kiremit, iç ve dış cephesi sıvalı ve boyalı, kapı pencereleri ahşap doğrama, zemini komple karo fayans döşeli, iç bölümlerindeki odalarda malzemelerin yığılı olduğu, soyunma odası, mutfak ve WC-duş bulunmaktadır. Keşif tarihi itibari ile yıpranmış olan yapının basit onarım ile kullanılabilir bir durumdadır. Jeneratör Yapıları: Trafo Binası ile Mekanik Atölye binasının arasında ve Ana Üretim İşletme Binası ön cephesinde olma üzere toplamda iki adet olarak bulunan, betonarme karkas yapı sınıfında inşa edilmiş, tek katlı ve yaklaşık ayrı ayrı 90,00 m2 ve 50,00 m2 oturum alanlarına sahip “Jeneratör Binaları” olarak kullanılan yapılardır. Trafo Binalarının tabanları dökme mozaik, kapı pencere doğramaları demir, iç ve dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Kompresör Dairesi: Mekanik Atölyenin ön cephesinde yer alan, tesisin Bursa-Eskişehir ana yoluna cepheli kısmında bulunan, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanan ve yaklaşık 150,00 m2 oturum alanına sahip “Kompresör Dairesi” olarak kullanılan yapıdır.Yapı basit yapı tekniği ile çelik profil destekli yığma bina yapı sınıfında Mekanik Atölyeye bitişik nizam olarak inşa edilmiştir. Yapının çatısı çelik profil çatı ve çatı örtüsü atermit kaplı olup, iç ve dış cephesi sıvalı boyalı, kapı pencere doğramaları demir doğrama olup, tüm demir aksam yağlı boyalıdır. Keşif esnasında yapılan incelemede yapının oldukça yıprandığı ve ciddi bakım onarım gerektirdiği kanaatine varılmıştır.Firit Fırın ve Depolar:Ana Üretim İşletme Binasına güneydoğu cephesinden bitişik konumda yer alan, betonarme temel üzerine ana taşıyıcısı çelik konstrüksiyondan imal, bitişik konumda toplanmış çok bölümlü bir yapı gurubu özelliği taşıyan, içerisinde kısmen bölünmüş alanları kapsayan, çeşitli yükseklikte çatı mahya bölümlerinden oluşmuş, kısmen tek katlı, kısmen iki katlı ve yaklaşık 10820,00 m2 oturum alanına sahip “Firit Fırın ve Depolar” olarak kullanılan yapı gurubu bulunmaktadır.Yapının taşıyıcı kolonları çelik konstrüksiyondan imal olup çeşitli ebatlarda ve yüksekliklerde bulunmaktadır. Yapı gurubunu oluşturan üniteler aşağıda açıklanmıştır.Yapı gurubu; 24,50 mt mahya yüksekliğine sahip, dış cephe kaplaması ve çatı örtüsü trapez alüminyum kaplama olan Spry-Dryer ünitesi, 9,00 mt mahya yüksekliğine sahip, dış cepheleri kısmen trapez alüminyum kaplama olan, iki katlı betonarme Sır Hazırlama ünitesi, 10,50 mt mahya yüksekliğine sahip, dış cepheleri kısmen trapez alüminyum kaplama olan Çamur Dinlendirme Havuzları ünitesi, sonrasında kot farkı 4,50 m olarak artan ve yeni kottan itibaren toplam mahya yüksekliği 9,00 mt ye ulaşan, dış cepheleri kısmen trapez alüminyum kaplama olan iki katlı betonarme ve sac döşemeden imal Çamur Değirmenleri ünitesi, daha sonrasında mevut zeminden betonarme perde duvar ile kot farkı 6,50 mt artan ve yeni kottan itibaren toplam mahya yüksekliği 6,00 mt ye ulaşan Beşiger ünitesi, 9,00 mt mahya yüksekliğine sahip Eski Konik Değirmen ünitesi, 6,00 mt mahya yüksekliğine sahip, sıralı 40 cm kalınlıkta perde duvarlardan oluşan, her bir perde duvar arası yaklaşık 10,00 mt ve her birinin yükseklikleri yaklaşık 4,00 mt olan Hammadde Baksları ünitesi, bu ünitenin devamında mahya yüksekliği yaklaşık 9,00 mt, dış cepheleri kısmen trapez alüminyum kaplama olan bir başka Eski Konik Değirmen ünitesi, 12,00 mt mahya yüksekliğine sahip başka bir Konik Değirmen ünitesi, 20,00 mt mahya yüksekliğine sahip olan Silo ünitesi, 6,00 mt mahya yüksekliğine sahip Depo üniteleri, 12,00 mt mahya yüksekliğine sahip Firit Fırın ünitesi mevcut olup, dış cepheleri kısmen trapez alüminyum kaplama olan bahse konu ünitelerden oluşmaktadır. Yap gurubunun bölümlerini oluşturun bu ünitelerin tüm zeminleri beton zemin olup üretim bölümlerinde helikopter ile perdahlanmış ve yüzeyi sertleştirilmiş beton zemin bulunmaktadır.Keşif tarihi itibari ile yukarıda bahsedilen Firit Fırın ve Depoları oluşturan yapı gurubunun oldukça yıprandığı, periyodik olarak uygulanması gereken bakım – onarımların uzun zamandır yapılmadığı bakımsızlık nedeni ile de çatı panellerinde ve yan cephe kaplamalarında kısmen açılmalar ve kopan parçalar olduğu, camlarda kırıklar, sıva ve boyalarda yer yer dökülmeler meydana geldiği, taşıyıcı sistemin de ciddi bir onarımdan geçmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Konveyör Bant ve Binası: Dava konusu parselin en doğusunda yer alan, 1,20 mt yüksekliğinde yarım daire şeklinde betonarme perde duvar ile bu yapının kuzeyinde bulunan ve Konveyör Bant ile arasında betonarme kutu menfez ile bağlantısı sağlanan yaklaşık 220,00 m2 oturum alanına sahip Konveyör Binası olarak kullanılan ve birlikte “Konveyör Bant ve Binası” adı ile tanımlanan yapıdır.Konveyör binasının etrafı açık ve çatısı çelik konstrüksiyondan imal edilmiş mahya yüksekliği yaklaşık 7,00 mt olup, bu binanın bir kısmı 27 nolu parsele tecavüzlüdür. Yapılan keşif esnasında davaya konu yapının oldukça yıpranmış ve müştemilatlarının sökülmüş olduğu, yarım daire şeklindeki betonarme perde duvarın büyük deformasyonlara maruz kaldığı ve ciddi anlamda onarım ihtiyacı bulunduğu kanaat edilmiştir. Hammadde Baksları:Ana Üretim İşletme Binasının doğusunda yer alan betonarme karkas yapı sınıfında inşa edilmiş, 15 adet betonarme perde duvardan oluşan ve yaklaşık 3025,00 m2 oturum alanına sahip “Hammadde Baksları” olarak kullanılan yapıdır. Yapı her biri yaklaşık 24,00 mt derinliğinde, 1,00 mt kalınlığında ve aralıkları 9,50 mt olan 15 adet trapez şekilli betonarme perde duvarlardan oluşmaktadır. Bu perde duvarların kuzey cephesinde çelik konstrüksiyon üzerine atermit kaplı olduğu görülüştür. Yapının daha önceden perde duvarlarının üzerinde çelik konstrüksiyondan imal bir ünitenin daha bulunduğu, ancak yapılan keşif sırasında böyle bir çelik imalatın olmadığı, baksların az ilerisinde atıl hurda çelik konstrüksiyon malzemelerinin bulunduğu görülmüştür. Yapının oldukça bakımsız ve ciddi bir onarım maliyeti gerektireceği kanaatine varılmıştır.Kâğıt Deposu:Firit Fırın ve Depoların kuzeyinde yer alan betonarme temel üzerine çelik karkas yapı sınıfında, bitişik nizam olarak inşa edilmiş, çift makaslı (iki açıklıklı), tek katlı ve yaklaşık 1230,00 m2 oturum alanına sahip “Kâğıt Deposu” olarak kullanılan yapıdır. Yapının mahya yüksekliği yaklaşık 7,00 mt olan, çelik taşıyıcılı, tuğla dolgu duvarlı, zemini dökme mozaik beton, iç ve dış cephesi sıvalı boyalı, giriş kapısı araç girişine müsait geniş demir doğrama, pencere doğramaları demir doğrama ve çat kaplaması atermit ile oluşturulmuştur. Hurda Makine Deposu:Firit Fırın ve Depoların kuzeyinde, Kağıt Deposuna bitişik konumda yer alan betonarme temel üzerine çelik karkas yapı sınıfında inşa edilmiş, tek makaslı (tek açıklıklı), tek katlı ve yaklaşık 415,00 m2 oturum alanına sahip “Hurda Makine Deposu” olarak kullanılan yapıdır. Yapının mahya yüksekliği yaklaşık 7,00 mt olan, çelik taşıyıcılı, tuğla dolgu duvarlı, zemini dökme mozaik beton, iç ve dış cephesi sıvalı boyalı, giriş kapısı araç girişine müsait geniş demir doğrama, pencere doğramaları demir doğrama ve çat kaplaması atermit ile oluşturulmuştur.Kazan Dairesi:Ana Üretim İşletme Binasının kuzeyinde yer alan, çatısı çelik konstrüksiyondan imal, ana taşıyıcı sistemi ise betonarme karkas yapı sınıfında, çevresinde bir çok müştemilatı bulunan, tek katlı, ayrık nizam olarak inşa edilmiş, müştemilatları ile birlikte yaklaşık 440,00 m2 oturum alanına sahip “Kazan Dairesi” olarak kullanılan yapıdır.Yapının tabanları dökme mozaik beton, iç ve dış cepheleri sıvalı boyalı, pencere ve kapıları demir doğrama, çatısı çelik konstrüksiyondan imal tek makaslı (tek açıklıklı) ve çatı örtüsü atermitdir. Yapılan keşif sırasında yapının oldukça yıpranmış, iç ve dış cephelerinde sıva boya dökülmeleri çokça gözükmektedir. Su ve Yakıt Tankları İle Terfi İstasyonu:Ana Üretim İşletme Binasının kuzeyinde, Kazan Dairesi ile aynı alanda yer alan, İki adet ısı yalıtımlı oluklu çelik sacdan imal su deposu, bir adet düz sacdan imal yakıt deposundan ve bir adet terfi istasyonundan oluşan “Su ve Yakıt Tankları İle Terfi İstasyonu” olarak kullanılan yapıdır.LPG Alanı:Ana Üretim İşletme Binasının kuzeyinde ve Kazan Dairesinin batısında yer alan, daha önceden tesisin yakıt giderinin LPG olarak karşılandığı dönemde kullanılmış, ancak artık doğalgazlı sistemin kurulmasından dolayı tankları sökülmüş ve sadece beton kaideleri kalmış olarak bulunan “LPG Alanı” olarak kullanılmış alan mevcuttur. Mevcut alanın çevresi 1,60 mt yüksekliğinde yığma duvar üzeri demir direkler kafes tel ile ihata edilmiştir. Çevre ihatası bazı bölgelerde yıkılmış ve yıpranmış olarak toplamda yaklaşık 95,00 mt uzunluğundadır. Alan içerisinde 3,60 m2 alanlı, 12 adet LPG tankı kaidesi bulunmaktadır. Malzeme Ambarı:Taşınmazın en kuzeyinde ve Ana Üretim İşletme Binasının da kuzeyinde yer alan, bitişik konumda inşa edilmiş 4 adet yapıdan oluşan, her bir yapı betonarme temel üzerine çelik karkas yapı sınıfında inşa edilmiş, her biri tek makaslı (tek açıklıklı), tek katlı ve toplamda yaklaşık 3068,00 m2 oturum alanına sahip “Malzeme Ambarı” olarak kullanılan yapı gurubudur. Yapı gurubunun mahya yüksekliği yaklaşık 6,50 mt olan, çelik taşıyıcılı, tuğla dolgu duvarlı, zemini kısmen dökme mozaik beton kısmen de karo fayans kaplı, iç ve dış cephesi sıvalı boyalı, giriş kapıları araç girişine müsait geniş demir doğrama, pencere doğramaları demir doğrama ve çatı kaplamaları atermit ile oluşturulmuştur. Tüm demir aksam yağlı boyalıdır.Yapı gurubundaki güney kısımda bulunan yapının yola doğru kayma yaptığı yapının statik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Kayma özellikle bu kısım içindeki yığma bölme duvarlarla oluşturulmuş Lojistik şefliği ofis bölmelerinde duvarların çatlamak ve kırılmak suretiyle hasara uğradığı görülmüştür. Lojistik bölümünün kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramadır.AR-GE Binası:Taşınmazın parsel girişinde bir kısmı İdari Binanın arkasında kalan, Ana Üretim İşletme Binasının da kuzeybatısında yer alan ve 3.pişirim ünitesine bitişik 3 katlı betonarme karkas yapı sınıfında inşa edilmiş yaklaşık 600,00 m2 oturum alanı ve toplamda brüt 1945 m2 inşaat alanına sahip “AR-GE Binası” olarak kullanılan yapıdır. Yapı betonarme karkas 3 katlı olup, zemin kat üzeri iki katında çıkma mevcuttur. Yapının kapı-pencere doğramaları alüminyum, demir ve PVC doğramalardan imaldir. Kat arası merdivenleri çelik profilden imal mermer basamaklıdır. Yapının çatısı gizli dereli çatı olarak inşa edilmiştir. Yapının iç zemini kısmen karo fayans ve kısmen dökme mozaik beton, duvarlar ise kısmen sıvalı ve boyalı, kısmen de karo fayans kaplı olduğu görülmüştür. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. İdari Bina:Taşınmazın parsel girişinde meydanda bulunan, Ana Üretim İşletme Binasının da kuzeybatısında yer alan, bir kısmı bodrum kat üzeri 2 katlı betonarme karkas yapı sınıfında ve ayrık nizamda inşa edilmiş yaklaşık 40,00 m2 bodrum kat üzeri 835,00 m2 oturum alanı ve toplamda brüt 1710,00 m2 inşaat alanına sahip “İdari Bina” olarak kullanılan yapıdır.Yapının kapı-pencere doğramaları alüminyum, demir ve PVC doğramalardan oluşmaktadır. Kat arası merdivenleri betonarme olup döşemesi mermerdir. Yapının çatısı gizli dereli çatı olarak inşa edilmiştir. Yapının iç zemini kısmen karo fayans ve kısmen dökme mozaik beton, duvarlar ise kısmen sıvalı ve boyalı, kısmen de karo fayans kaplı olduğu görülmüştür. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapının bodrum katı depo olarak kullanılmaktadır.Zemin katında WC ler, toplantı salonu, bekleme salonu, müdür odası, çay ocağı, santral, mühendis odası ve doktor odası mevcuttur.

Yapının en üst katı yemekhane ve sanayi tipi mutfak olarak oluşturulmuştur. Üst katın tavanı kaset döşeme olup, duvar ve zeminleri komple karo fayans kaplıdır. Yapı genel itibari ile yıpranmıştır.Yapının bir bölümü komşu olduğu 38 nolu parsele tecavüzlüdür. Betonarme - Kargir Perde Duvarlar:Parsel içerisinde Muhtelif yerlerde çeşitli ölçülerde Betonarme ve Kargir perde duvarları bulunmaktadır. A- Parselin sağında, kantar binasından sonra üzerinde çevre emniyet çiti olan, arazideki kot farkı nedeni ile 6,50 mt yüksekliğinde taştan imal kargir olarak inşa edilmiş ve yaklaşık 180 mt uzunluğundadır. Bu kısma ait kargir perde toplam m2 si yaklaşık 1170,00 m2 dir. B-Ana üretim fabrika binasının arka cephesinde 1,00 mt yükseklikle başlayan 5,00m yüksekliğe kadar çıkan yaklaşık 400 mt uzunluğunda bir duvardır. Bu kısma ait betonarme perde duvarın yaklaşık toplam m2 si 1200,00 m2 C- Fabrika içinde muhtelif yerlerde 1,00 mt ila 2,50 mt yüksekliğinde perde duvarlar bulunmaktadır. Bunların toplam uzunluğu 200 mt dir. Bu kısma ait betonarme perde duvar toplamı 300,00 m2dir.Çevre Düzenlemesi ( Çevre Çitleri,Yollar, Hafriyat ,v.b) İmalatları:Parsel içersindeki yapılar haricinde ön cephe emniyet çiti (Lacivert), parsel sınır kafes teli himaye çiti (Kahverengi), Fabrika binalarının ön, arka ve yanlarındaki stabilize (Yeşil), asfalt ve beton yollar (Kırmızı), stok sahası, karayolu ile fabrika binaları arasında yapılan yeşillendirme ve parselin yapılar haricindeki arazisinde yapılan ağaçlandırmalar, çevre düzenlenmesi adı altında toplanmıştır. Parselin ön cephe sınırında, uzunluğu 500 m olan karayolu ile fabrika arasında 1.4 m ara ile ortalama 2.00 m. yüksekliğinde, yüksekliği 50 cm ile 250 cm arasında değişen betonarme temeller üzerine prekas beton direk elemanlar konularak arasına yağlı boyalı, demir çerçeve içine metal kafes telli emniyet çiti yapılmıştır. Parsel sınırında ön yol emniyet çiti ve komşu 107 ve 110 parsel sınırı haricindeki yaklaşık toplam uzunluğu 750-800 mt. olan bölümlerde prefabrik beton direklerle 3-4 sıra dikenli tel ile çevrilmiştir. Fabrika alanı içersinde ortalama 10-12 m. genişliğinde, kenarlarında beton bordürleri olan toplam uzunluğu 2.5 Km. yi bulan asfalt yollar mevcuttur. Parsel içinde çeşitli yerlerde ekonomik değeri olmayan peysaj amaçlı bakımsız yeşil alanlar ve ağaçlık alanlar mevcuttur. Çevre düzenlemesinde bahsedilen yol, çit, betonarme perde gibi imalatlarda kullanımsızlık ve bakımsızlıktan fazlaca yıpranmalar görülmüştür. Çevre düzenlenmesi olarak yapılan imalatların maktuen yaklaşık toplam değerinin 700.000,00 TL dir.

Taşınmazın Arsa Olarak Değerlendirilmesi: Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar paftası kapsamında ‘Sanayi Alanı ‘ imar lejantında kalmakta olup E : 0,7 /H maks serbest yapılaşma koşullarına haizdir. Parselin güneyinde bulunan 12 mt lik imar yolunda toplam 6.180,00 m2 terki bulunmaktadır. Ayrıca güney tarafında yol cephesinde yaklaşık 80 m2 lik ihdas yapılması gereken alan bulunmaktadır. Buna göretapudaki alan olan 185.076,00 m2 den yola terk miktarı olan 6.180,00m2düşüldüğündemaliyet hesabında 178.896,00m2 dikkate alınacaktır.Arsa değerlerinin tespitinde emsaller dikkate alınmış ayrıca yerel alım satım fiyatları, mevcut kriz hali ve taşınmazların yeri, Bursa – Eskişehir Bölünmüş Yoluna olan cephesi, Parselin yüzölçümünün çok büyük olması v.b. değerlendirmelerden sonra m2 fiyatının 100TL olacağı öngörülmüştür.

Mevcut Yapı                                  YıpranmaYapı      Birim Maliyet Mevcut Durum Değeri (TL)

Tak ve Güvenlik Binası                        25 320             43.200,00

Mamul Deposu Binası                                32 502          894.363,20

Yükleme Rampası Binası                        32 502          402.804,80

Ana Üretim İşletme Binası                        45 502           10.533,215,00

Mekanik Atölye Binası 32 502        353.307,60

Kantar Binası 50  419           59.707,50

Trafo Yapısı 40  419            76.928,40

İnşaat Bakım Yapısı 40  419            24.218,20

Jeneratör Yapıları 32  133            12.661,60

Kompresör Dairesi 50  198            14.850,00

Frit –Fırın ve Depolar 45  502   2.987.402,00

Konveyör Bant Yapı 40  320            42.240,00

Hammadde Baksları 45        320          532.400,00

Kağıt Deposu Bina 40        502          370.476,00

Hurda Makine DeposuBina 40    502        124.998,00

Kazan Dairesi ve Müştemilatı Bina 40   198          52.272,00

LPG Alanı Yapı 40    133          15.561,00

Malzeme Ambarı 50         502         770.068,00

Arge Binası 32         694         917.887,40

İdari Bina 32         694         806.983,20

Betonarme Perde Duvarları 40         133         213.066,00

Çevre Düzenlemesi                 700.000,00

  TOPLAM                         :19.948.690,90

Buna göre bina değeri toplamı                     : 19.948.690,90 TL dir.

Taşınmazın arsa değeri; 178.896,00 m2 x 100 TL/m2            : 17.889.600,00 TL dir.

ARSA PAYI DÂHİL İNŞAAT YAPI VE ARSA TOPLAM BEDELLERİ:37.838.290,90 TL

B- ELEKTRİK İMALATLARI GENEL DEĞERLENDİRME: 2.sınıf C grubu yapılar içine giren Sanayi tesislerinin (Sanayi yapıları Tek katlı, bodrum ve asma katıda olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar ve bu gruptakilere benzer yapılar)yaklaşık maliyeti içerisinde asgari düzeyde gerekli tüm elektrik tesisatı bu yapı içerisinde öngörülerek hesaplanmaktadır .Bu Seramik fabrikasındaki iç aydınlatmalar, priz tesisatları, telefon ve internet sistemi vb. tesisatlar 2C sınıfı yapı içinde ödenmektedir. Diğer yandan fabrikanın içinde bulunan endüstriyel makinalar panoları ile bütünleşik halde geldiğinden elektrik imalatlarındaki keşifte sadece panolara giden besleme hatları verilmiştir. Elektrik tesisatlarının keşfi; O.G. Tesisatı,Trafo ve Jeneratör Tesisat, Fabrika içindeki A.G dağıtım panoları-Fabrika içindeki endüstriyel makinalar aydınlatma ve priz pano beslemeleri bu alçak gerilim dağıtım panolarından yapılmaktadır. Panoların içinde termik ve kollu şalterler, sayaçlar, akım trafoları, voltmetre ,ampermetre, bara vb. bulunmaktadır. A.G. panoları özel pano 19 ilave 38 adet olmak üzere fabrikada projede belirlenen yerlere konumlandırılmıştır. Fabrika alanında 5 adet yıldırımdan koruma tertibatı paratoner sistemi bulunmaktadır. Fabrika içindeki A.G. panoların ve endüstriyel makinaların panolarının enerjilendirilmesi için kullanılan kablo çeşitleri ve metrajları; Yaklaşık Birim Maliyetleri çıkarılmıştır.

1 40x10mm2Bakır Bara(3.56 kg/m)   17.360,00

2 Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu)                   951,00

3 Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu)                     1.324,00

4 Beton Direk Nakli 10 Tona Kadar Sabit Bedel                        308,53

5 Beton Direk Nakli Ek Olarak tonxkm için Ödenecek Bedel          120,96

6 Beton Direk Montajı (II-BAHH)                     4.136,60

7 Beton.OG D.ve N. Travers(MYM=70000 kg.cm)                       334,02

8 Beton Travers ve Konsol Montajı (II-BAHH)                        190,40

9 Betonarme Travers ve Konsol Nakliyesi                         139,40

10 36kV, 630A, 12.5kAAz Yağlı Kesici                      23.396,00

11 Galvanizli sac Kablo Kanalı (2mm)                      21.334,80

12 Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü                       5.028,60

13 36kV,400A, Epoksi,D/D Geçit İzolatörü                          709,89

14 36kV,400A, Epoksi,D/H Geçit İzolatörü                       4.598,76

15 36 kV VHD-35 H.H. Sis TipiMesnet İzolatörü                             210,54

16 C-35 Beton Traversiçin (Taşıyıcı)İzolatörü Demiri                               26,61

17 K1(Normal Tip)H.H. Zincir İzolatörü                            637,68

18 Çift Gergi Tertibatı : Swallow-3/0                            235,50

19 36kVİzole Halı                          1.610,70

20 36kV,10kAZnO Parafudr                            906,27

21 Bucholz Rölesi                             735,00

22 36kV, 1250A, 16kADâhili Tip TopraklıEpoksi izolatörlü                           2.040,80

23 36kV,630A,12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı                          2.456,40

24 36kV,30-40AOG Sigorta Patronu                              606,60

25 36 kV, 1250A, 16kA Akım Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı)                           4.963,00

26- 1414-1766 kVA AG Alternatör Panosu            2.964,00

27 1600kVA 'lık Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu                         44.228,00

28 3 Fazlı Diferansiyel Röle220V DC (In=5A)                           2.702,00

29 2 Faz A.A.+Top. Rölesi (Sabit Zamanlı) 220V DC                           1.008,20

30 Korna Kontaklı Yardımcı Röle 220V DC                              170,51

31 270VA, 220V ACAçma Bobini                           1.121,90

32 Sinyal Lambası220V AC (Komple)                            3.160,62

33 Korna220V AC                                60,56

34 Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 12 Ah                            2.356,50

35 30/5AAmpermetre                               995,25

36 4 Telli,380/220V,X/5ADemantmetreli Aktif Sayaç                              602,00

37 X/100V, X/5AReaktif Sayaç                              157,70

38 4 Poz. Voltmetre komütatörü                              191,50

39 3x200AÖzengili Şalter                            1.199,10

40 3x400AÖzengili Şalter                               1.717,80

41 3x630AÖzengili Şalter                               1.033,20

42 3x1000AÖzengili Şalter                                4.895,80

43 3x150AKollu Adi Şalter                                   586,00

44 Tehlike Levhası (Emaye)                                     72,52

45 Tel Kafesli Kapı                                   584,28

46 Tel Kafesli Çit (Demir malzeme)                                2.016,00

47 Tel Kefesli Çit (Tel Kafes)                                2.600,00

48 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi                               50.577,00

49 Topraklama levhası ve gömülmesi                               4.890,06

50 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi                               2.054,00

51 2 m galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve 5 metre şerit                               1.511,16

52 2500/5AAG Akım Trafosu                               1.436,40

53 36kV,150/5AAkım Trafosu                               8.005,20

54 36kV,30/5-5AAkım Trafosu                               3.368,40

55 33/0.4-0.231kV, 1600kVAGüç Trafosu                           255.730,00

56 1kV, 3x 25c/16 mm2NYY Kablo                             17.837,40

57 1kV, 3x 35c/16 mm2NYY Kablo                             14.060,00

58 1kV, 3x 50s/25c mm2NYY Kablo                               13,713,00

59 1kV, 3x 70s/35c mm2NYY Kablo                               35.548,20

60 1kV, 3x 95/50s mm2NYY Kablo                                12.219,00

61 1kV, 3x120/70s mm2NYY Kablo                                40.980,00

62 1kV, 3x150/70s mm2NYY Kablo                               37.197,00

63 1kV, 3x185/95s mm2NYY Kablo                                30.232,00

64 1kV, 3x240/120s mm2NYY Kablo                                93.969,60

65 35kV, 1x70s/16 mm2XLPE Kablo                                  4.152,00

66 35kV, 1x70s/16 mm2XLPE Kablo                                11.570,40

67 35kV, 1x70s/16 mm2 YE3SV Harici Kablo Başlığı                                 3.125,20

68 35kV, 1x70s/16 mm2 YE3SV Dâhili Kablo Başlığı                                 2.387,72

69 Özel sac pano-önden kapaklı                               20.710,00

70 İlave sac pano-800 mm genişliğinde                               32.338,00

71 Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x25 A'e kadar                                1.510,00

72 Seçici Pako şalter-tablo üstü-3x25 A'e kadar                                   329,80

73 Seçici Pako şalter-tablo üstü-3x40 A'e kadar                                  552,60

74 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x100 A'e kadar                                   894,00

75 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x200 A'e kadar                                 1692,00

76 Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x300 A'e kadar                                3.420,00

77 Otomatik kumandalı kompanzasyon batarya-400 V'a kadar                              10.380,00

78 İlave kompanzasyon bataryası 400 V'a kadar                              93.856,00

79 Bıçaklı sigorta-63 A'e kadar                                1.192,50

80 Bıçaklı sigorta-100 A'e kadar                                   286,20

81 Bıçaklı sigorta-160 A'e kadar                                   114,00

82 Voltmetre 0-500 V'a kadar                                  437,40

83 Voltmetre komutatörü-5 pozisyonlu                                  320,40

84 Ampermetre 25-100 A'e kadar                                1366,20

85 Ampermetre 100-2000 A'e kadar                                 303,60

86 Akım ölçü trafosu 100-500/5 A                                 300,00

87 Akım ölçü trafosu 501-2000/5 A                                 459,00

88 1250 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)                          557.900,00

89 1500 kVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü)                          621.500,00

90 Otomatik Devreye Girme tertibatı 1000-1500 kVA                            10.440,00

91 Ortalama uyarım yolu dl=60 m, aktif yakalama ucu                              8.350,00

92 Çatı direği (Aktif yakalama ucu için)                              1.505,00

93 50 mm² elektrolitik bakır telçatı ihata ve indirme tesisatı                              1.965,00

94 50 mm² som bakır ilet.bina ihata ve indirme 60-80cm                              1.927,50

95 Toprak elektrodu (Levha)                              4.788,00

96 TS 435 / T1 standardına uygun, Toprak elektrodubakır                              5.265,00

97 İletken koruyucu borusu (3 m'lik)                                 397,50

98 65 gr kaynak tozuna kadar termokaynak eki                              1.665,00

99 Toprak direnci düşürücü kimyasal madde                              1.374,00

                                          TOPLAM     : 2.200.887.94 TL

Elektrik imalatındaki toplam maliyet 2.200.887,94 TL fiyat oluşturacağı ancak fabrika yapıldığından bugüne kadar geçen süre, malzemelerin kullanıma bağlı yıpranmaları göz önüne alındığında Seramik Fabrikasında %40 oranında amortisman uygulanıp Elektrik imalatındaki toplam maliyet 1.320.532,76 TLdir.

B-MEKANİK BİLİRKİŞİ RAPORU: Mekanik Tesisat İmalatları :Fabrikada bulunan makinelerin çoğunluğu hurda ve kullanılamaz olduğu, büyük çoğunluğunun makinelerin amortisman değerlerinin çok yüksek olduğu ve bunun sonucunda değerlendirmenin de bu nedenler göz önüne alarak yapılacağı aşikardır.

MAKİNENIN     ADI                                       ADET BİRİM FİYAT  TOPLAM FİYAT

FAYANS SIR PİŞİRİM ROLLER FIRIN                            1 150000            150000

50 M ' LİK ROLLER FIRIN İZOLASYON       2       150000           300000

SERAMİK SIR PİŞİRİM ROLLER FIRIN       1       150000            150000

ELEK KURU KIRMA DEĞ TİP PKGS120/G/250       1        15000             15000

TARTMA TERTİBATI KOMPLE       2         5500             11000

TARTMA TERTİBATI ELEKTRONİK KISMI BASINÇ

BOŞALTMALI DEĞİRMEN TİP NM 310/460  KOMPLE   22000             176000

İLK HAREKET VE AYAR TERTİBATI ŞALT TABLOSU

YAVAŞ KARIŞTIRICI TİP ER 550/350      6       2500              15000

ÇAMUR POMPASI TİP SA.3A      3        900               2700

ÇAMUR ELEĞİ       4       2500              10000

MAĞNETİK FİLTRE       3       6500              19500

SU SAYACI TİP NW 80       2       1000               2000

PULVERİZE KURUTUCU TİP D.6000      1     165000             165000

BASINÇ POMPASI DAHİL )

PULVERİZE KURUTUCU POMPASI TİP MPZ 125/25 R-                       1    165000            165000

KURU ELEK TİP VS 60/90 T      1       13000             13000

ÇİFT FİLİTRE       2       13000             26000

TİTREŞİMLİ ELEK       2        3000              6000

HİDROLİK PRESS HPP500/5 HYDRORAPİD      5       27000            135000

HİDROLİK PRESS HPP500/5 HYDRORAPİD      1       27000             27000

OTOMATİK TEMİZLEME VE YÜKLEME MAKİNESİ-       6        3000             18000

TEMİZLEME MAKİNASI       2        3000              6000

PRES SÜRGÜSÜ       2         500              1000

DOLDURUCU SÜRGÜSÜ       2         500              1000

PRES KALIPLARI KOMPLE   KOMPLE 5500           5500

SIR DEĞİRMENİ (ERİKA) TİP NM 190/280 AKB KOMPLE                       40000

SERT PORSELEN KAPLAMA  

SERT PORSELEN ÖĞÜTÜCÜ BİLYA  

SIR DEĞİRMENİ TİP140/120 K (CAROLİNG)   KOMPLE                        27000

SERT PORSELEN KAPLAMA  

SERT PORSELEN BİLYA ÖĞÜTÜCÜ TAKIM  

SIR DEĞİRMENİ TİPNM 80/70 K (ANNA)    KOMPLE                      20000

SERT PORSELEN KAPLAMA ADET  

SERT PORSELEN ÖĞÜTÜCÜ BİLYA  

YAVAŞ KARIŞTIRICI TİP ER 200/160      4       2500              10000

SIR ELEĞİ TİP VS 45      4         800               3200

MAĞNETİK FİLTRE      4        5500              22000

OTOMATİK SAN SAYACI TİP NM    1        1000               1000

FAYANS AYIRMA VE KUTULAMA TERTİBATI    4       33000             132000

SERAMİK AYIRMA VE KUTULAMA TERTİBATI

OTOMATİK KARTONLAMA / KONVEYÖR

OTOMATİK KARTONLAMA / KONVEYÖR

KURU ÖĞÜTME DEĞİRMENİ BM 240/120 TİP     1       25000              25000

OTOMATİK KANTAR       1     KULLANILAMAZ DURUMDADIR

FAYANS SIRLAMA HATTI OTOMATİK     8         8000             64000

ÜÇ RENK BASKILI FAYANS SIRLAMA HATTI

SERAMİK SIRLAMA HATTI

MERKEZ TOZ TUTMA TESİSİ KOMPLE       1      48000              48000

BÜKÜLME MUKAVEMETİ ÖLÇME ALETİ       1         80                 80

FİLTER PRES         1         800                800

PİROMETRE         1        200                 200

LABORATUAR PRES ( GABRIELLI )       1       1400                1400

VAKUMLU KOPYA CİHAZI         1       6000                6000

HALOJEN KARBON ARK LAMBASI

IŞIK AYARLAYICI CİHAZI

PNÖMATİK ELEK GERİCİ CİHAZI       1        5500                5500

PANDOGRAF TAŞLAMA         1        3300                3300

ÜNİVERSAL FREZE MAKİNASI AKSESUARI       1        8500                8500

YÜZEY TAŞLAMA MAKİNASI       1       19000               19000

950 TİP CATERPILLAR TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ       1        8000                8000

GEZER VİNÇ ( CESAN 20 ton )       1        7000                7000

FİRİT ARABALARI         1         200                 200

FRİT SİLO VE HELEZONLAR       1       8000                 8000

KAZAN DAİRE KOMPLE(60 m² ve 100 m² )       2       16500                33000

ISITMA TERTİBATI        1       137500               137500

PLATFORM VE SİLOLAR        1         27500                27500

SPRAY - DRAYER SİLOLARI      10        5500                55000

FORKLİFT ( 2 ADET ) (HYSTER ELEKTRİKLİ FORKLİFT )                   1       12000              12000

DEĞİRMEN BESLEME SİLOLARI, KONVEYÖR TAŞIYICI           1    14000                   14000

BANTLARI ( TOPLAM 500 MM BOYUNDA ) V.B.

BEŞİGER, HER BEŞİGER İÇİN 2 BESLEME SİLOSU, OTOMATİK         4     11000                  44000

ELEKTRONİK TARTI SİSTEMİ, 4 ADET PORTATA KC 100 TİPİ

MONARAY ELEKTRİKLİ VİNCİ İLE KOMPLE

DEĞİRMEN 1985 MODEL NASETTİ          12         22000               264000

DEĞİRMEN 15 TON KAPASİTELİ 100 KW, KAYIŞ KASNAKLA           8          22000              176000

TAHRİKLİ 1982MODEL NASETTİ

ÇAMUR POMPALARI DORST MP ZI 2T/25 P TİPİ EKSANTRİK           6            4500                 27000

PİSTONLU, 11 KW ELEKTRİK MOTORLU MAX BASINCI25 ATM

MASSE SİLOLARI,ÇELİK KONSTRÜKSİYON BEHERİ 120 TON          10        13750             137500

KAPASİTELİ SEVİYE GÖSTERGELİ, YÜKLEME VE BOŞALTMA BANT

SİSTEMLERİ224m BOY

SIR ÖĞÜTME DEĞİRMENİ DORST MARKA 5 TON ÖĞÜTME          6            19000                114000

KAPASİTELİ, 12 mᶟ HACİMLİ 1986 MODEL

SIR ÖĞÜTME DEĞİRMENİ DORST MARKA 2 TON ÖĞÜTME          7            11000                 77000

KAPASİTELİ, 5 mᶟ HACİMLİ 1982 MODEL

SIR ÖĞÜTME DEĞİRMENİ DORST MARKA 0,5 TON ÖĞÜTME           7             3000                   21000

KAPASİTELİ, 1 mᶟ HACİMLİ 1982 ve1986 MODEL

SIR KARIŞTIRICI CAP 3, YÜKSEKLİK 2,5 m, 3 KW        KOMPLE  50000                 50000

SIR KARIŞTIRICI CAP 2, YÜKSEKLİK 1,6 m, 2,2 KW

SIR KARIŞTIRICI CAP 1,6 YÜKSEKLİK 1,2 m, 1,2 KW

PRES DORST, 1986 MODEL HPP 500/5 TİPİ                    1   20000            20000

PRES DORST, 1986 MODEL HPP 700/5 TİPİ                    4   20000            80000

PRES NASETTİ, 1987 MODEL VIS 800 TİPİ                    3   20000           60000

DİKEY KURUTUCU FIRIN LPG İLE ÇALIŞIR 300 °CAYARLANABİLİR              4  35000          140000

SACMİ, 1986 EVA III TİPİ, TEMİZLEME VE TOPLAMA

ARABALARIYLA KOMPLE

DİKEY KURUTUCU FIRIN LPG İLE ÇALIŞIR 300 °CAYARLANABİLİR               1   33000           33000

SACMİ, 1986 EVA 9 TİPİ, TEMİZLEME VE TOPLAMA

ARABALARIYLA KOMPLE

DİKEY KURUTUCU FIRIN LPG İLE ÇALIŞIR 300 °CAYARLANABİLİR              3   40000           120000

NASETTİ, 1987 , TEMİZLEME VE TOPLAMA

ARABALARIYLA KOMPLE

SIRLAMA HATTI 90 m UZUNLUĞUNDA, FIRÇA KAMPANA VE                     10  8000              80000

DİSK TİPİ SIRLAMA ÜNİTELERİ, KENAR KAZIMA ÜNİTELERİ,

90 DERECE ÇEVİRİCİLER, TOZ EMME SİSTEMLERİ İLE (KOMPLE)

ROLLERMATİC VE KOMPANSATÖRLER NASETTİ 1986 MODEL                    10   7000             70000

LS 96 TİPİ, OTOMATİK YÜKLEME BOŞALTMA

TÜNEL FIRIN KURUTMA AMAÇLIL = 90 m HEIMSOTH, 1,68 m² 2 MÜTEMMİM CÜZ KAPSAMINDAOLUP TAŞINAMAZ ( MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR )

KESİT ALANLI, 1982 YILI YAPIMI, TÜM HAVA VE EGZOST SİSTEMİYLE ( KOMPLE )

TÜNEL FIRIN KURUTMA AMAÇLIL = 60 m HEIMSOTH,1986 1 MÜTEMMİM CÜZ KAPSAMINDA OLUP TAŞINAMAZ ( MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR )

YILI YAPIMI, TÜM HAVA YAKMA VE EGZOST SİSTEMİYLE (KOMP.)

TÜNEL FIRIN PİŞİRME AMAÇLI L = 130,5 m HEIMSOTH, 1 MÜTEMMİM CÜZ KAPSAMINDA OLUP TAŞINAMAZ ( MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR )

2,05 m² KESİT ALANLI, 1982 YILI YAPIMI

TÜNEL FIRIN PİŞİRME AMAÇLI L = 130,5 m HEIMSOTH, 1 MÜTEMMİM CÜZ KAPSAMINDA OLUP TAŞINAMAZ ( MALİ DEĞERİ BULUNMAMAKTADIR ) 2,05 m² KESİT ALANLI, 1986 YILI YAPIMI

ROLLERFIRIN HEIMSOTH, 1982, 50 MXL, 45 M                              1 35000 35000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1986, 70 MXL, 45 M                             140000  40000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1987, 70 MXL, 65 M                             140000  40000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1987, 50 MXL, 65 M                             135000  35000

ROLLER FIRIN FORNICER, 1984, 12 MXL, 20 M                             127000  27000

ROLLER FIRIN FORNICER, 1988, 12 MXL, 20 M                             127000  27000

ROLLER FIRIN MORI, 1985, 18 MXL, 20 M                                      130000  30000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1982, 70 MXL, 45 M                            140000  40000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1986, 88 MXL, 45 M                          142000  42000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1987, 88 MXL, 65 M                          145000  45000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1987, 70 MXL, 65 M                          142000  42000

ROLLER FIRIN HEIMSOTH, 1986, 28 MXL, 20 M88?                    138000  38000

FIRIN ÇIKIŞ VE PİŞMİŞ MAL STOK SİSTEMİ 12 m - 6,5 m   TESİSTE 9 AD OTOMATİK YÜKLEME VE 385 AD BAKS MEVCUT DİĞERLERİ MEVCUT DEĞİL

90 DERECE ÇEVİRİCİ, YÖNLENDİRİCİ VAKUMLU VANTUZLAR ,     

STOK HAZIRLAMA, OTOMATİK YÜKLEME SİSTEMİYLE             9 5500  49500

ve 1000 ADET STOK BAKSLARIYLA KOMPLE                            385   80  30800

KALİTE AYRIM VE PAKETLEME MAKİNALARI CEMATİC MARKATESİSTE 11 AD CEMATİC MARKA BESLEME MEVCUT DİĞERLERİ MEVCUT DEĞİL

1986 MODEL, HER MAKİNA 5 AYRI KALİTE ÇIKIŞLI, HİDROLİK,     

HAVALI VAKUM YARDIMLI, KALİTE OKUMA ELEKTRODLARI     

90 DERECE ÇEVİRİCİLER ELEKTRONİK SAYICILI KUTULAMA VE11    7000  77000

KUTU YAPIŞTIRMA ÜNİTELERİYLE KOMPLE   

SHIRINK FIRINI LPG İLE ÇALIŞIR VAKUM YARDIMLI                         1 8000        8000

( TESİSTE BULUNAN İKİ ADET FIRINDAN BİRİ KULLANILABİLİR

DURUMDA DİĞERİ KULLANILMIYOR )   

KIZGIN SU KAZANI TOPLAM 180 m² ISITMA ALANLARI FUEL-OİLLİ 1 80000       80000

ALARKO MARKA BRÜLÖR GİDİŞ - DÖNÜŞ KOLLEKTÖRLERİ, SU

SİRKÜLASYON VE DENGE POMPALARI, SERTLİK GİDERME CİHAZI

GENLEŞME DEPOSU VE BORU EMNİYET DONANIMLARI   

FABRİKA İÇİ DIŞI LPG ve DOĞALGAZ BORU ARMATÖR                1    80000       80000

EMNİYET SİSTEMLERİ, BASINÇ DÜŞÜRME ve ÖLÇME

EKİPMAN VE DONANIMLARI   

İÇME SUYUTESİSATI BORU VANA VE DONANIMLARI                      1   40000      40000

YANGIN SUYU TESİSATI                                                                    1  45000      45000

KULLANMA SUYU TESİSATI                                                               1 40000      40000

BASINÇLI HAVA HATTI TESİSATI,3 AD.VİDALI25 mᶟ /dk. 3   22000      66000

KOMPRESÖR, 10 AD. 6 mᶟ / dk KOMPRESÖR ÜZERİNE      

FİLTRE KASETLİ TOZ TUTMA SİSTEMİ                                              1 25000      25000

ASPİRATÖRLÜ TOZ TUTMA SİSTEMİ                                           KOMPLE 50000     50000

30 ton/h KAPASİTELİ ARITMA TESİSİ( KOMPLE )                                1  55000    55000

ALET BİLEME                                              2     80       160

UZAY MARKA TESTERE                                              1    200        200

SÜTUNLU MATKAP                                              1   5000    5000

ISIL İŞLEM FIRINI                                              2   8000   16000

GAZ ALTI KAYNAK MAKİNALARI, ÖLÇME TAKIMLARI, ANAHTARLAR         1        800    800

MASTARLARI VE DİĞER TAKIMLAR ÜZERİNE   

GRİNDEX POMPA 15 TON LUK                                         1    900     900

YANMA ODASI 600.10Kcal/h                                            2   8000  16000

YAKIT BRÜLÖRÜ ( KOMPLE ) ÇAP 2.6600 Lt/h                           2   7000   14000

YAKMA HAVASI VANTİLATÖRÜ 125 mᶟ/ dk 3000 d/d                     2   2750    5500

YAKIT DONANIMI ( POMPA ISITMA GRUBU )                              2    2750    5500

BACA FANLARI HAVA KÖRÜĞÜ                                         2    4000   8000

SİKLON                                              2    5000 10000

BANTLI KONVEYÖR16 m( ELEVATÖR ÖNÜ )                            2     550   1100

BANTLI KONVEYÖR200 m                                            16    1700  27200

GRANÜLELEĞİ                                               6     800   4800

1 TONLUKTAŞIYICI VİNÇ                                              4     500   2000

2,5TONLUKTAŞIYICI VİNÇ                                               4    1000   4000

PNÖMATİK BESLEME SİSTEMİ ( KOMPLE ) 3( DEMONTE )             1    3000   3000

ÖĞÜTÜLMÜŞ HAMMADDE SİLOSU ( 8 x 22.5 mᶟ ) = 180 mᶟ             8    1500 12000

TAŞIYICI HELEZON                                                8    2000 16000

AHŞAP FRİT SİLOSU ( 1x6 ) TON                                        12    100012000

100 KGSIR DEĞİRMENİ                                                2     700   1400

75 KGSIR DEĞİRMENİ                                                1      500     500

TOPLAMA ARABASI                                                  3           5000  15000

PRES SACMİ 1400                                                  2         80000160000

TÜNELFIRINVAGONU (1x2)mm2100 Kg/ADET                                    414           150  62100

HİDROLİK TRANSFER ARABASI                                                    3             3000  9000

HİDROLİK İTİCİ SİSTEMİ                                                   3             8000 24000

ÇİFT KATLI FIRIN75.6 m x 2.07                                               1          200000 200000

VAGONET                                                  120         800      96000

STOKBAXI                                                    120       100      12000

RULOLU KURUTMA ÇİFT KATLI 21 m x 2.07                                     1   140000     140000

RULOLU FIRIN( 0.9 x 28 m )                                                 1      55000       55000

ROLLERMATİK YÜKLEME - BOŞALTMA SİSTEMİ                            18       7000     126000

HİDROLİK İTMELİ STOK HATTI1300 m                                         15      5500       82500

RULOLU FIRIN ( 78 x 1.4 )                                                     1       40000     40000

ROLLERMATİK STOK SİSTEMİ ( HİDROLİK İTİCİ ) 600m                    10         5500     55000

FIRIN ÇIKIŞI GERİ DÖNÜŞ EMERGENCY SİSTEMİ                            12       3000      36000

KOMPLE OTOMATİK KALİTE AYRIMI - PAKETLEME                           5       33000   165000

APOLLO SİSTEMİ OTOMATİK MAMUL YÜKLEME BOŞALTMA SİS.    4        11000    44000

OTOMATİK YÜKLEMELİ KURUTUCULU BASKI DEKOR HATTI 30x2   2       40000     80000

APOLLO SİSTEMİ OTOMATİKYÜKLEME BOŞALTMA                    1       11000     11000

EL DEKOR BANTI                                                2          300         600

PANEL BASKI MASASI                                                1         4000      4000

STOK ARABASI                                              100           70      7000

STOK IZGARASI TABLA                                             2000            10   20000

ELEK GERME                                                1           1400     1400

ELEK KURUTUCU                                                2           1400     2800

PASTA ÖĞÜTÜCÜ                                                3           1100     3300

PASTA ELEĞİ                                                2               700    1400

FİLM HAZIRLAYICI, BÜYÜTÜCÜ, KÜÇÜLTÜCÜ(COPYPROOF WD37) 1              8000    8000

KARO KESİM MAKİNASI                                                2             11000  22000

VETROZA MAKİNASI                                                2             11000  22000

250.000 KCAL/HBUHARLAŞTIRICI                                         3             33000  99000

700.000 KCAL/HBUHARLAŞTIRICI                                         3            45000135000

LPG MİX SİSTEMİ                                                2             27500  55000

ALPAN MARKA DERİN KUYU POMPASI                                     3              2000    6000

VİDALI KOMPRESÖR43,5 mᶟ/DK                                           1            25000  25000

VİDALI KOMPRESÖR25 mᶟ/DK                                              2             16000 32000

TOZ EMME SİSTEMİ ( 2 x 60.000 mᶟ/h )                                         1               2400024000

TOZ EMME SİSTEMİ12.500 mᶟ/h                                          1             10000 10000

TOZ EMME SİSTEMİ44.000 mᶟ/h                                          1             25000 25000

TOZ EMME SİSTEMİ60.000 mᶟ/h                                          1             30000 30000

HYSTER AKÜLÜ FORKLİFT                                              1             10000 10000

SÜPÜRGE MAKİNASI                                                1               2500  2500

LASTİK APLİKASYON ALETİ                                             1             11000 11000

TESTERE TEZGAHI( 400 mm )                                           1                   90      90

BİLEME TEZGAHI                                               1                2500 2500

KAYNAK JENARATÖRÜ                                               1                  700   700

KAYNAKTRASFORMATÖRÜ                                             2                   60     120

OKSİJEN KAYNAK TAKIMI                                               3                 350   1050

TAV FIRINI (ELEKTRİKLİ) YAĞ BANYOSU                                  1               3500   3500

TAV FIRINI ( ELEKTRİKLİ )                                              1               3000   3000

KAMARA FIRINI ( NABERENERGE )                                     2               3500   7000

PENETROMETRE( GABRİELLİ )                                                            1                 100    100

ISITICI MİKROSKOP                                                                      1                 800    800

                                                              TOPLAM        :6.914.200,00 TL

A-HAMMADDE HAZIRLAMA:1 adet Kolergans yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1983 model olan bu makine atıl ve hurda durumdadır.1 adet Elevatör 5 ton/h ve 2 adet Elevatör 2 ton/h yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1983 model olan bu makinelerin çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. 2 adet Seperatör 1 ton/h yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1983 model olan bu makinelerin çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. 6 adet Frit Hammadde Siloları 22 m3 yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1983 model olan bu makineler gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. 1 adet Vargelli Besleyici 40 ton/h yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1996 model olan bu makinelerin çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.TOPLAM10.000,00 TL

B-MASSE / GRANÜL HAZIRLAMA:12 adet Bantlı Konveyör yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1982 model olan bu hatların sadece şase kısmı kalmıştır. Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir.4 adet Aktarma havuzu yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1987 model olan bu hatların amortisman bedelleri göz önüne alınarak hurda ve atıl olarak değerlendirilmiştir. 2 adet Havalı pompa işletmenin çeşitli yerlerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1983 model olan bu makineler gerekli bakım ve onarımın yapılması gerekmektedir. 8 adet Elektro Mıknatıs yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 1998-1999-2000 model olan bu makinelerin çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir.Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. 2 adet Yatay Elek 15 ton/h yerinde tespit edilmiştir. Yapım yılı 2000 model olan bu hatların gerekli bakım ve onarımı yapılarak çalıştırılabililr. 2 adet Silikat Tankı 8 ton yerinde tespit edilmiştir. Bu tanklar gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. TOPLAM 15.000,00 TL

C-FRİT SIR HAZIRLAMA: 1 adet Mixer yerinde tespit edilmiştir. Bu makinenin çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. Çünkü makine şaseleri gözükmekte fakat diğer ekipmanlar yerinde tespit edilememiştir. Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. 5 adet Çelik Frit Potası 15 Ton yerinde tespit edilmiştir. Potaların gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılacağı düşünülmektedir.5 adet Frit Fırını 800 kg/h yerinde tespit edilmiştir. Bu fırınların bir kısmı mevcut yerleri dışında mahalin farklı yerlerindedir. Sadece 2 adet yerinde kalmıştır. Saşeleri gözükmekte fakat diğer ekipmanlar yerinde tespit edilememiştir. Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir.1 adet Baster yerinde tespit edilmiştir. Gerekli bakım ve onarımın yapılması gerekmektedir. TOPLAM 10.000,00 TL

D-FRİT SIR HAZIRLAMA:1 adet Sacmi marka Pres 150 Ton yerinde tespit edilmiştir. Presin gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. 2000 model Bordür kurutma fırının gerekli bakım ve onarımın yapılması gerekmektedir. TOPLAM 40.000,00 TL

E-PİŞİRİM FIRINLARI: 7 adet Transfer Arabası yerinde tespit edilmiştir. 1986-1987 model olup işletmenin çeşitli yerlerinde bulunan transfer arabaları gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılacağı düşünülmektedir. 182 adet Rollermatik Stok Arabası yerinde tespit edilmiştir. 1986-1987 model olup işletmenin çeşitli yerlerinde bulunan Rollermatik Stok Arabası gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. TOPLAM200.000,00 TL

F-FIRIN ÇIKIŞ + PAKETLEME:11 adet Rollermatik Stok Arabası yerinde tespit edilmiştir. 1986-1987 model olup işletmenin çeşitli yerlerinde bulunan Rollermatik Stok Arabası gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılacağı düşünülmektedir. TOPLAM 50.000,00 TL

G-ÖZEL DEKORLU ÜRETİM III.PİŞİRİM ÜNİTESİ: Rulolu 3. Pişirim Fırını : 1 adet Rulolu Pişirim Fırını yerinde tespit edilmiştir. 1997 model olup Rulolu Pişirim Fırını gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Otomatik 5 Baskılı Hat : 1 adet Otomatik 5 Baskılı Hat yerinde tespit edilmiştir. 1994 model olup Otomatik 5 Baskılı Hat gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Otomatik 7 Baskılı Hat :1 adet Otomatik 7 Baskılı Hat yerinde tespit edilmiştir. 1997 model olup Otomatik 7 Baskılı Hat gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. TOPLAM 100.000,00 TL

H-YARDIMCI MAKİNA VE TESİSATLAR Yakıt Tankı 60 ton : 1 adet 60 ton Yakıt Tankı yerinde tespit edilmiştir. Yakıt tankı amortisman bedeli göz önüne alınarak atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir.Yakıt Tankı 7 ton : 1 adet 7 ton Yakıt Tankı yerinde tespit edilmiştir. Yakıt tankı amortisman bedeli göz önüne alınarak atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir.Yakıt Tankı 5 ton :Y1 adet 5 ton yakıt tankı yerinde tespit edilmiştir. Yakıt Tankı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Kızgın Su Kazanı :1 adet 3.500.000,00 kcal/h Kızgın Su Kazanı yerinde tespit edilmiştir. 1996 Model Kızgın Su Kazanı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. TOPLAM 50.000,00 TL

I-TESİSATLAR:Su Deposu : 1 adet 1000 Su Deposu tespit edilmiştir. 1986 model Su Deposu amortisman bedeli göz önüne alınarak atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. Su Deposu :2 adet 200 tonluk Su Deposu yerinde tespit edilmiştir. 1982 Model 200 tonluk Su Deposu gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir.TOPLAM 10.000,00 TL

J-BAKIM ONARIM ATÖLYESİ : PRES :1 adet IMES-SACMİ marka Pres yerinde tespit edilmiştir. 1996 Model Pres gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir.PRES :n 1 adet IMES marka Pres yerinde tespit edilmiştir. Pres gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. TOPLAM50.000,00 TL

K- AR-GE BÖLÜMÜEtüv Fırını : 8 adet MOMMERT marka Etüv yerinde tespit edilmiştir. Etüv Fırını gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir.Elektrikli Terazi : METTLER marka Elektrikli Terazi yerinde tespit edilmiştir. Elektrikli Terazi gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Elektrikli Terazi :SARTORİUS marka Elektrikli Terazi yerinde tespit edilmiştir. Elektrikli Terazi gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Eğilme Dayanım Test Cihazı : 1 adet GABRİELLİ marka Eğilme Dayanım Test Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Eğilme Dayanım Test Cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Sedimertograf (Tane Dağılım Cihazı) :1 adet FRİTSCH marka Tane Dağılım Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Tane Dağılım Cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Değirmen Çevirici :19 adet CBB-NETSCH-SASSUOLOF marka Değirmen Çevirici Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Değirmen Çevirici Cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Pilot Deneme Spry-Dryer : 1 adet DORST marka Spray Dryer yerinde tespit edilmiştir. Spray Dryer gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Mixer : 2 adet IKA-WERK marka Mixer yerinde tespit edilmiştir. Mixer gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Dona Dayanım Test Cihazı : 1 adet HERAEUS-WATSCH marka Doya Dayanım Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Dona Dayanım Cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Çeneli Kırıcı :1 adet ANAMAK marka Çeneli Kırıcı Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Çeneli Kırıcı Cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Elek Seti : 1 adet Elek Seti Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Elek Seti Cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. pH Metre : 1 adet WTW ph metre cihazı yerinde tespit edilmiştir. Ph metre cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Manyetik Karıştırıcı : Y1 adet NÜVE Manyetik Karıştırıcı cihazı yerinde tespit edilmiştir. Manyetik Karıştırıcı cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Saf Su Cihazı : 1 adet KOTTERMAN marka Saf Su Cihazı yerinde tespit edilmiştir. Saf Su Cihazı amortisman bedeli göz önüne alınarak atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. Printon Gün Işığı Kompakt Kamera :1 adet CDL 2002 RI Gün Işığı Kontakt Kamera cihazı yerinde tespit edilmiştir. Gün Işığı Kontakt Kamera cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. 1 adet AGFA RAPİLİNE 95 Banyo Makinası cihazı yerinde tespit edilmiştir. Banyo Makinası cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Refro Kamera : 1 adet COMPANİCA 6500 C Refro Kamera cihazı yerinde tespit edilmiştir. Refro Kamera cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir.Kurutucu Etüv :CAST marka Kurutucu Etüv cihazı yerinde tespit edilmiştir. Kurutucu Etüv cihazı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir... Elek Yıkama ve Açma Tankı : Elek Yıkama ve Açma Tankı yerinde tespit edilmiştir. Elek Yıkama ve Açma Tankı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir. Pasta Öğütücü :Pasta Öğütücü yerinde tespit edilmiştir. Saşeleri gözükmekte fakat diğer ekipmanlar yerinde tespit edilememiştir. Bu sebeple atıl ve hurda olarak değerlendirilmiştir. Karıştırıcı : Assoprint marka Karıştırıcı yerinde tespit edilmiştir. Karıştırıcı gerekli bakım ve onarımın yapılması durumunda kullanılabilir.TOPLAM 100.000,00TL

AYRICA TESBİT EDİLEN EKİPMANLARIN MUHAMMEN BEDELİ

1      HAMMADDE HAZIRLAMA 10000

2 MASSE / GRANÜL HAZIRLAMA 15000

3 FRİT SIR HAZIRLAMA 10000

4 ŞEKİLLENDİRME 40000

5 PİŞİRİM FIRINLARI 200000

6 FIRIN ÇIKIŞ + PAKETLEME 50000

7 ÖZEL DEKORLU ÜRETİMİÇİN III.PİŞİRİM ÜNİTESİ 100000

8 KAZAN DAİRESİ 50000

9 TESİSATLAR 10000

10 BAKIM ONARIM ATÖLYESİ 50000

11 AR-GE BÖLÜMÜ 100000

                         Toplam :  635.000,00 TL (Altı Yüz Otuz Beş Bin Türk Lirası)+6.914,200.00 TL olmak üzere MekanikToplamı: 7.549.200,00 TL dir.

Taşınmazın tamamı değerlendirilerek hesaplanan ekipman ve yapılara ait değerler İnşaat Kalemleri Toplamı: 37.838.290,90 TL, Elektrik Kalemleri Toplamı: 1.320.532,76 TL ve Mekanik Kalemleri Toplamı:   7.549.200,00 TL olmak üzere GENEL İCMAL TOPLAMI  46.708.023,66 TL dir. (Fabrika ile ilgili detaylı bilgi ve Fotoğraflar dosyada mevcuttur.)

Adresi : Eskişehir Karayolu 7.Km.Bozüyük / BİLECİK

Yüzölçümü : 185.076,00 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Bozüyük Belediyesinin 30/11/2017 tarihli yazısına göretaşınmaz imar Planı içinde, Sanayi Alanında, otopark alanında,park alanındave imar yolunda kalmaktadır. Taşınmaz organize sanayi bölgesi dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 46.708.023,66 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir. Tapu kaydından ve dosyasından görülebilir.

İrtifak Hakkı : 1285,89 m² lik kısım üzerinde Botaş lehine irtifak hakkı Tesisi vardır.

Diğer : 6830 S.K. 31/B maddesince TEK'in 15/02/1983 tarihli şebeke tesisi mevcuttur.

Üst Kullanım Hakkı : 2942 S.K. 7. maddesince T.E.K. lehine 27/02/1989 tarihli şerh mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 24/04/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı Bodrum Kat (Toplantı) Satış Salonu BOZÜYÜK / BİLECİK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT:Piyasada sahte para ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün Türkiye Vakıflar BankasıBozüyük Şubesindeki TR290001500158007290495752 İBAN noluEmanet kasa hesabına ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, "NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR."

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK'nın 127. Maddesi gereğince TapuSicili kaydında taşınmaza taraf olup adresi belli olupta, satış ilanı tebliğ edilemeyen veya adresi belli olmayanlar ile takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde UYAP satış portalından yayınlanan satış ilanı ve gazeteilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.127)

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.  BN (09)

Bu haber toplam 3937 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.